maatregelen coronavirus: gevolgen stage

Talent Masters heeft een aantal maatregelen genomen om er voor te zorgen dat onze studenten tijdens hun stage de Kerntaken kunnen uitvoeren zodat zij hun examen kunnen halen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 27 maart 2020 een besluit gepubliceerd met betrekking tot stages en examinering: Handreiking Verantwoord Diplomabesluit.

De stagiairs die via Talent Masters een stage lopen zijn voor het overgrote deel daadwerkelijk aan het werk. Echter, de meesten werken vanuit thuis en hebben in die thuissituatie geen begeleiding bij het uitvoeren van de schoolopdrachten: De Kerntaken. Talent Masters heeft daarom, i.o.m. de scholen, een Talent Masters Examencentrum opgezet.

De huidige situatie i.v.m. het coronavirus zal naar verwachting nog enige tijd aanhouden maar wij zijn ervan overtuigd onze stagiairs met deze aanpak optimaal te kunnen begeleiden richting hun eindexamen.