Scholen

MBO

Talent Masters biedt aan de student die een stageplaats zoekt een trainingsprogramma gevolgd door examinering en certificering op het vakgebied van Microsoft en/of ITIL, waarna de student te werk wordt gesteld in een relevante werkomgeving. Deze werkomgeving moet aan de eisen van de opleiding voldoen, en moet de student de gelegenheid bieden te werken aan zijn of haar opdrachten die vanuit de school worden meegegeven.

Begeleiding

De begeleiding wordt uitbesteed aan een bevoegd BVE-docent met de juiste papieren en ervaring. Dit bespaart de opleiding veel docent uren die dan ingezet kunnen worden voor het onderwijs. Talent Masters verzorgt de door de school gewenste dossiervorming en contractafhandeling van de student op de stageplaats. Er wordt gewerkt een online systeem waarmee de ontwikkelingen van een stagiair gevolgd kunnen worden.

Kenniscentrum SSB

Talent Masters is een geaccrediteerd leerbedrijf.

Resultaat

Het beoogde resultaat is een student die tijdens de stage zijn of haar MBO-opleiding kan aanvullen met relevante IT-certificaten en daarmee betere kansen voor zichzelf creëert in het beroepenveld ICT.

 

HBO

Voor de HBO student die een stageplaats zoekt vindt Talent Masters een passend traineeship; bestaande uit een trainingsprogramma gevolgd door examinering en certificering op het vakgebied. Daarna gaat de student aan het werk in een relevante werkomgeving. Deze werkomgeving moet aan de eisen van de opleiding voldoen, en moet de student de gelegenheid bieden te werken aan zijn opdrachten en onderzoek die door de onderwijsinstelling verplicht worden.

Talent Masters verzorgt de door de school gewenste dossiervorming en contractafhandeling van de student op de stageplaats. Er wordt gewerkt aan een online volgsysteem waarmee de vorderingen van een stagiair gevolgd kunnen worden.

Doelstelling van traineeship voor de student

  • Het verwerven van verdere relevante kennis en vaardigheden; het verkrijgen van inzicht in de praktische situaties waarmee men in het werkveld geconfronteerd kan worden.
  • Intensieve kennismaking met het werkveld.
  • Leren zelfstandig mee te functioneren in een organisatie of bedrijf (professionele houding).
  • Het verder ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en beperkingen, zowel met betrekking tot de vaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren.

Secundaire doelstellingen voor Talent Masters

  • Het onderhouden en versterken van de contacten tussen stagebiedende organisaties en onze organisatie.
  • Het verkrijgen van opdrachten die kunnen leiden tot afstudeeropdrachten.

Resultaat

Het resultaat is een student die tijdens de stage zijn of haar HBO-opleiding kan aanvullen met relevante trainingen en daarmee betere kansen voor zichzelf schept in het beroepenveld ICT.

Referenties


Respect Zorggroep Scheveningen"Talent Masters levert aan Respect Zorggroep Scheveningen, een organisatie die verpleging, verzorging en thuiszorg aanbiedt, nu al enkele jaren attente stagiairs. Groot voordeel van Talent Masters/Stageservices ten opzichte van het betrekken van stagiairs direct via een school, is dat zij ook de begeleiding van eventuele schoolprojecten voor haar rekening neemt. Daarnaast starten de stagiairs al met enige basiskennis, opgedaan tijdens een intern voortraject (scholing en certificering). De omgangsvormen en contactuele eigenschappen van de stagiairs die Talent Masters levert zijn bovengemiddeld. Het contact is altijd goed en vlot verlopen."
Servicepunt71"Sinds enkele jaren werkt de afdeling ICT van de gemeente Leiden samen met Talent Masters. De stagiairs die bij ons hebben gewerkt hebben allen prima werk verricht en zijn snel inzetbaar. Hun kennis is uitstekend en zij pasten prima in het Servicedesk team van de gemeente. Wij betrekken nu alle stagiairs via Talent Masters omdat de kwaliteit van stagiairs heel erg goed is en omdat wij geen tijd meer hoeven vrij te maken voor lange intake gesprekken en de begeleiding van de stagiairs is goed geregeld zodat ook hier weinig tijd aan besteed hoeft te worden. Inmiddels is de samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude op ICT gebied begonnen binnen Servicepunt71 en ook nu maken wij gebruik van twee stagiairs van Talent Masters."
Campai Zoetermeer"Campai werkt al ruim een jaar samen met Talent Masters voor het invullen van stageplaatsen op onze servicedesk. We hebben hier uitstekende ervaringen mee. De stagiairs zijn gemotiveerd, kundig en vrijwel direct inzetbaar. Ook op het gebied van Werving & Selectie hebben we positieve ervaringen. Al met al een fijne partner en we hopen nog lang samen te werken!"
Cardea Zorggroep Leiden"Vanuit Cardea werken we al enige tijd naar tevredenheid met Talent Masters. Dit betreft tijdelijke inzet van ICT personeel, zowel jonge starters als ervaren professionals. Ze denken mee in mogelijkheden en reageren snel op acute vragen die opspelen."
Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden"Al heel wat jaren doet de Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden naar alle tevredenheid zaken met Talent Masters. Vrijwel aaneensluitend levert Talent Masters een stagiaire plus (zoals we dat hier noemen) die ons ICT team komt versterken. Voordat de stagiair begint heeft hij of zij een ITIL en servicedesk gerichte training bij Talent Masters gevolgd. Hierdoor is de stagiair direct inzetbaar en kan hij of zij met een gedegen inwerkperiode prima zichzelf redden in onze turbulente organisatie."
Avantage Groep"De opzet van Talent Masters, waarbij stagiairs streng worden geselecteerd, een sollicitatiegesprek bij het stagebedrijf moeten voeren, een basistraining krijgen voordat ze op stage gaan en, bij gebleken geschiktheid, na de stage een arbeidscontract aangaan, sprak mij aan. Wij hebben besloten met Talent Masters in zee te gaan en het traject is tot volle tevredenheid verlopen. En de stagiair is, tot volle tevredenheid van zowel hemzelf als van ons, bij Avantage in dienst gekomen. Wat ons betreft is Talent Masters een waardevolle aanvulling op onze reguliere contacten in het onderwijs."
PeopleWare Schiphol-Rijk"De afgelopen jaren hebben we met veel plezier samengewerkt met Talent Masters. Op regelmatige basis maken we gebruik van de diensten van Talent Masters om invulling te geven aan onze capaciteitsbehoefte op onze servicedesk. Een van de belangrijkste voordelen voor ons is dat Talent Masters goed op de hoogte is van de cultuur die binnen PeopleWare heerst. Talent Masters slaagt er zo telkens weer in kandidaten te vinden die bij ons passen. Als er een kandidaat bij ons start ervaren we de begeleiding als zeer professioneel. Zelfs als de medewerkers bij ons in dienst zijn getreden blijft Talent Masters betrokken. Talent Masters, hartelijk gefeliciteerd met jullie 10-jarig bestaan, we hopen nog lang van jullie diensten gebruik te kunnen maken."

Bezoek ons

Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

 

Direct contact

T: 071 - 341 15 65
info@talentmasters.nl

Stel je vragen


    Upload hier uw CV in .doc(x) formaat