Trainingen

Talent Masters trainingen

 

Trainingen

In het kader van de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de tijdelijke en vaste medewerkers verzorgt Talent Masters regelmatig trainingen.

Voordat wij zijn begonnen met het bieden van trainingen, hebben wij gekeken naar de vraag naar kennis en competenties zoals die door het beroepenveld gevraagd worden van onze uitstromende junior ICT medewerkers. De meest gevonden concrete termen die dan worden genoemd zijn ITIL en Desktopbeheer (i.c. Windows). Derhalve zijn wij indertijd begonnen met trainingen op het gebied van Windows XP en ITIL Foundation v2.

Trainingen

Afhankelijk van de situatie en de vraag, bieden wij de momenteel de volgende trainingen aan onze eigen medewerkers:

Windows 10 Exam Cert 70-697 , de opvolger van Windows 7 Configuring.

Dit verzorgen wij in een klassikale cursusvorm, van ongeveer 2 weken met uitloop, groepsgrootte varieert van 5 tot 9. Aan het einde van de cursus plannen wij een MS 70-697 examen bij een examencentrum van Pearson Vue.

ITIL Foundation 4

Deze training wordt aangeboden indien er 4 of meer kandidaten zich aanmelden/ dan wel door ons worden ingedeeld in een klasje. Training duurt 3,5 dag inclusief examentraining. Wij trekken meer tijd uit voor de ITIL training dan de meeste aanbieders vanwege het gegeven dat onze doelgroep relatief weinig bedrijfservaring heeft en moeite heeft om de droge theorie aan de praktijk te koppelen.

Windows server 2016

Aangezien dit meestal individuele trainingen zijn verzorgen wij onder voorwaarden een online training/e-learning omgeving.

Java training

Aangezien dit meestal individuele trainingen zijn verzorgen wij onder voorwaarden een online training/e-learning omgeving.

Junior Support Medewerker (in ontwikkeling)

In de afgelopen ruim 7 jaar dat wij trainingen verzorgen aan onze doelgroep van startende ICT-ers, meestal met een opleiding in ICT-Beheer, is gebleken dat onze afnemers, naast de technische kennis die onze medewerkers opdoen in de trainingen, ook behoefte hebben aan medewerkers met kennis en bijscholing op de volgende deelgebieden:

  • Topdesk of vergelijkbaar registratiesysteem

  • Desktop beheer: Windows 10, Office 365

  • Server beheer: Active Directory/Exchange (beperkt tot 1e, 2e lijns werkzaamheden)

  • Kantoor automatisering (Office 2010 e.v. Office 365)

  • Communicatieve en sociale vaardigheden

  • Server Based Computing en Thin Clients (i.c. Citrix of vergelijkbaar)

  • ITIL, kennis van de processen vnl binnen de Servicedesk

Wij hebben geconstateerd dat er in Nederland een dergelijke opleiding in kort bestek niet (publiek) wordt aangeboden. In samenspraak met een aantal van onze belangrijkste partners willen wij per juni/juli en september 2016 een training aanbieden die bovenstaande elementen bevat. Iedere module wordt afgesloten met een kort examen en bij het behalen van alle deelexamens geven wij een certificaat met cijferlijst uit. Wij hopen hiermee te bereiken dat:

  • De cursist zich op relevante competenties heeft ontwikkeld

  • Het bedrijf waar de cursist werkt of gaat werken inzicht heeft in relevante competenties van de cursist, dan wel de (toekomstig) eigen werknemer zich daarin verder heeft laten bekwamen om zijn werk beter te kunnen verrichten

 

Organisatie van de trainingen

 

Trainingslokaal

Op onze eigen locatie aan de Sisalbaan 15 te Leiderdorp beschikken wij over een cursuslokaal die plek biedt aan een 10 tal cursisten. Het lokaal is voorzien van een beamer/scherm, een grootbeeldscherm en een flipover. Daarnaast biedt het een PC voor iedere cursist en een vergadertafel.

Materiaal

Afhankelijk van de training verzorgen wij het boek/map/reader en ander informatiemateriaal voor de desbetreffende training. Aanvullend hebben wij een groot aantal instructiefilmpjes, e-learning materiaal en (evaluatie)software ter ondersteuning van de cursist.

Faciliteiten

Wij beschikken over een keuken/kantine, waarin we lunchen. Voor de cursisten is er altijd gratis koffie, thee, water en frisdrank beschikbaar. Voor externe cursisten kunnen wij ook lunches verzorgen, en is er volop gratis parkeergelegenheid.

Kwaliteit

De meeste trainingen worden verzorgd door ondergetekende, of, indien de training/situatie daar om vraagt, door een ingehuurde trainer die wij goed kennen. Ondergetekende heeft 6 jaar ervaring als ICT-docent en aanvullend 7 jaar als ICT Trainer en kent de doelgroep en de materie zeer goed. Iedere training laten we door de cursisten evalueren.

Informatie opvragen

Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met Peter van der Meij: peter@talentmaster.nl of per telefoon op 071-34 11 565.

Referenties


Respect Zorggroep Scheveningen"Talent Masters levert aan Respect Zorggroep Scheveningen, een organisatie die verpleging, verzorging en thuiszorg aanbiedt, nu al enkele jaren attente stagiairs. Groot voordeel van Talent Masters/Stageservices ten opzichte van het betrekken van stagiairs direct via een school, is dat zij ook de begeleiding van eventuele schoolprojecten voor haar rekening neemt. Daarnaast starten de stagiairs al met enige basiskennis, opgedaan tijdens een intern voortraject (scholing en certificering). De omgangsvormen en contactuele eigenschappen van de stagiairs die Talent Masters levert zijn bovengemiddeld. Het contact is altijd goed en vlot verlopen."
Servicepunt71"Sinds enkele jaren werkt de afdeling ICT van de gemeente Leiden samen met Talent Masters. De stagiairs die bij ons hebben gewerkt hebben allen prima werk verricht en zijn snel inzetbaar. Hun kennis is uitstekend en zij pasten prima in het Servicedesk team van de gemeente. Wij betrekken nu alle stagiairs via Talent Masters omdat de kwaliteit van stagiairs heel erg goed is en omdat wij geen tijd meer hoeven vrij te maken voor lange intake gesprekken en de begeleiding van de stagiairs is goed geregeld zodat ook hier weinig tijd aan besteed hoeft te worden. Inmiddels is de samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude op ICT gebied begonnen binnen Servicepunt71 en ook nu maken wij gebruik van twee stagiairs van Talent Masters."
Campai Zoetermeer"Campai werkt al ruim een jaar samen met Talent Masters voor het invullen van stageplaatsen op onze servicedesk. We hebben hier uitstekende ervaringen mee. De stagiairs zijn gemotiveerd, kundig en vrijwel direct inzetbaar. Ook op het gebied van Werving & Selectie hebben we positieve ervaringen. Al met al een fijne partner en we hopen nog lang samen te werken!"
Cardea Zorggroep Leiden"Vanuit Cardea werken we al enige tijd naar tevredenheid met Talent Masters. Dit betreft tijdelijke inzet van ICT personeel, zowel jonge starters als ervaren professionals. Ze denken mee in mogelijkheden en reageren snel op acute vragen die opspelen."
Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden"Al heel wat jaren doet de Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden naar alle tevredenheid zaken met Talent Masters. Vrijwel aaneensluitend levert Talent Masters een stagiaire plus (zoals we dat hier noemen) die ons ICT team komt versterken. Voordat de stagiair begint heeft hij of zij een ITIL en servicedesk gerichte training bij Talent Masters gevolgd. Hierdoor is de stagiair direct inzetbaar en kan hij of zij met een gedegen inwerkperiode prima zichzelf redden in onze turbulente organisatie."
Avantage Groep"De opzet van Talent Masters, waarbij stagiairs streng worden geselecteerd, een sollicitatiegesprek bij het stagebedrijf moeten voeren, een basistraining krijgen voordat ze op stage gaan en, bij gebleken geschiktheid, na de stage een arbeidscontract aangaan, sprak mij aan. Wij hebben besloten met Talent Masters in zee te gaan en het traject is tot volle tevredenheid verlopen. En de stagiair is, tot volle tevredenheid van zowel hemzelf als van ons, bij Avantage in dienst gekomen. Wat ons betreft is Talent Masters een waardevolle aanvulling op onze reguliere contacten in het onderwijs."
PeopleWare Schiphol-Rijk"De afgelopen jaren hebben we met veel plezier samengewerkt met Talent Masters. Op regelmatige basis maken we gebruik van de diensten van Talent Masters om invulling te geven aan onze capaciteitsbehoefte op onze servicedesk. Een van de belangrijkste voordelen voor ons is dat Talent Masters goed op de hoogte is van de cultuur die binnen PeopleWare heerst. Talent Masters slaagt er zo telkens weer in kandidaten te vinden die bij ons passen. Als er een kandidaat bij ons start ervaren we de begeleiding als zeer professioneel. Zelfs als de medewerkers bij ons in dienst zijn getreden blijft Talent Masters betrokken. Talent Masters, hartelijk gefeliciteerd met jullie 10-jarig bestaan, we hopen nog lang van jullie diensten gebruik te kunnen maken."

Bezoek ons

Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

 

Direct contact

T: 071 - 341 15 65
info@talentmasters.nl

Stel je vragen


Upload hier uw CV in .doc(x) formaat