Scholen

MBO
Talent Masters biedt aan de student die een stageplaats zoekt een trainingsprogramma gevolgd door examinering en certificering op het vakgebied van Microsoft en/of ITIL, waarna de student te werk wordt gesteld in een relevante werkomgeving. Deze werkomgeving moet aan de eisen van de opleiding voldoen, en moet de student de gelegenheid bieden te werken aan zijn of haar opdrachten die vanuit de school worden meegegeven.

Begeleiding
De begeleiding wordt uitbesteed aan een bevoegd BVE-docent met de juiste papieren en ervaring. Dit bespaart de opleiding veel docent uren die dan ingezet kunnen worden voor het onderwijs. Talent Masters verzorgt de door de school gewenste dossiervorming en contractafhandeling van de student op de stageplaats. Er wordt gewerkt een online systeem waarmee de ontwikkelingen van een stagiair gevolgd kunnen worden.

Kenniscentrum SSB
Talent Masters is een geaccrediteerd leerbedrijf.

Resultaat
Het beoogde resultaat is een student die tijdens de stage zijn of haar MBO-opleiding kan aanvullen met relevante IT-certificaten en daarmee betere kansen voor zichzelf creëert in het beroepenveld ICT.

HBO
Voor de HBO student die een stageplaats zoekt vindt Talent Masters een passend traineeship; bestaande uit een trainingsprogramma gevolgd door examinering en certificering op het vakgebied. Daarna gaat de student aan het werk in een relevante werkomgeving. Deze werkomgeving moet aan de eisen van de opleiding voldoen, en moet de student de gelegenheid bieden te werken aan zijn opdrachten en onderzoek die door de onderwijsinstelling verplicht worden.

Talent Masters verzorgt de door de school gewenste dossiervorming en contractafhandeling van de student op de stageplaats. Er wordt gewerkt aan een online volgsysteem waarmee de vorderingen van een stagiair gevolgd kunnen worden.

Doelstelling van traineeship voor de student

  • Het verwerven van verdere relevante kennis en vaardigheden; het verkrijgen van inzicht in de praktische situaties waarmee men in het werkveld geconfronteerd kan worden.
  • Intensieve kennismaking met het werkveld.
  • Leren zelfstandig mee te functioneren in een organisatie of bedrijf (professionele houding).
  • Het verder ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en beperkingen, zowel met betrekking tot de vaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren.

Secundaire doelstellingen voor Talent Masters

  • Het onderhouden en versterken van de contacten tussen stagebiedende organisaties en onze organisatie.
  • Het verkrijgen van opdrachten die kunnen leiden tot afstudeeropdrachten.

Resultaat
Het resultaat is een student die tijdens de stage zijn of haar HBO-opleiding kan aanvullen met relevante trainingen en daarmee betere kansen voor zichzelf schept in het beroepenveld ICT.

Bedrijfsgegevens

Nieuwsbrief