Trainingen stagiairs

Trainingen
In het kader van de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de tijdelijke en vaste medewerkers en de stagiairs, verzorgt Talent Masters regelmatig trainingen.

Voordat wij zijn begonnen met het bieden van trainingen, hebben wij gekeken naar de vraag naar kennis en competenties zoals die door het beroepenveld gevraagd worden van onze uitstromende junior ICT medewerkers. De meest gevonden concrete termen die dan worden genoemd zijn ITIL, Office365, Azure, Sharepoint. Indertijd begonnen met trainingen op het gebied van Windows XP en ITIL Foundation v2, zijn we nu bezig met Windows 10 en ITIL4.

Trainingen
Afhankelijk van de situatie en de vraag, bieden wij de volgende trainingen aan:

MS-900 Office 365 fundamentals

AZ-900 Azure fundamentals

SC-900 Security, Compliance and Identity fundamentals

MD-100 Windows 10

ITIL® 4 Foundation 

Junior Support Medewerker
In de afgelopen ruim 13 jaar dat wij trainingen verzorgen aan onze doelgroep van startende ICT-ers, merkten we dat alleen de technische skills niet meer voldoen. Onze relaties hebben behoefte aan medewerkers die niet alleen technisch vaardig zijn maar ook hun softskills hebben ontwikkeld. In de junior support medewerker training behandelen we:

  • Topdesk of vergelijkbaar registratiesysteem
  • Desktop beheer: Windows 10, Office 365
  • Server beheer: Active Directory/Exchange (beperkt tot 1e, 2e lijns werkzaamheden)
  • Communicatieve en sociale vaardigheden (dit doen we onder meer met rollenspellen)
  • Cloud Computing
  • ITIL® 4, kennis van de processen vnl binnen de Servicedesk
  • Iedere module wordt afgesloten met een kort examen en bij het behalen van alle deelexamens geven wij een certificaat met cijferlijst uit. Hiermee bereiken we:
  • De cursist zich op relevante competenties heeft ontwikkeld
  • Het bedrijf waar de cursist werkt of gaat werken inzicht heeft in relevante competenties van de cursist, dan wel de (toekomstig) eigen werknemer zich daarin verder heeft laten bekwamen om zijn werk beter te kunnen verrichten


Trainingslokaal
Op onze eigen locatie aan de Sisalbaan 13 te Leiderdorp beschikken wij over een cursuslokaal die plek biedt aan een 10 tal cursisten. Het lokaal is voorzien van digiboard en een flipover. 

Materiaal
Afhankelijk van de training verzorgen wij het boek/map/reader en ander informatiemateriaal voor de desbetreffende training. Aanvullend hebben wij een groot aantal instructiefilmpjes, e-learning materiaal en (evaluatie)software ter ondersteuning van de cursist.

Faciliteiten
Wij beschikken over een keuken/kantine, waarin we lunchen. Voor de cursisten is er altijd gratis koffie, thee, water en frisdrank beschikbaar. Voor externe cursisten kunnen wij ook lunches verzorgen, en is er volop gratis parkeergelegenheid.

Kwaliteit
De meeste trainingen worden verzorgd door Peter van der Meij, of, indien de training/situatie daar om vraagt, door een ingehuurde trainer die wij goed kennen. Peter heeft ruime ervaring als ICT-docent en als ICT-trainer en kent de doelgroep en de materie zeer goed. Iedere training laten we door de cursisten evalueren.

Informatie opvragen
Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met Peter van der Meij: peter@talentmasters.nl of per telefoon op 071-34 11 565.

Trainingen

AZ-900 MS Azure Fundamentals

Eerst volgende training:  20 maart 2024 Inhoud trainingDeze training omvat algemene Cloud computing concepten, Cloud computing modellen en services als Public, Private en Hybrid cloud,

Meer lezen »

ITIL4® Foundation

Eerstvolgende training: 05 juni 2024 Inhoud IT is al lang niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daar waar IT vroeger ondersteunend was aan

Meer lezen »

Bedrijfsgegevens

Nieuwsbrief